dinsdag, 22. augustus 2006 - 8:22

Onderzoek Tholenaren bescherming infectieziekten

Tholen

In februari 2006 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een landelijk onderzoek gestart naar de bescherming van de Nederlandse bevolking tegen infectieziekten. Het bloed van de deelnemers wordt onderzocht op de hoeveelheid aanwezige afweerstoffen. Het RIVM voert het onderzoek uit in samenwerking met de GGD Zeeland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam 'PIENTER' (Peiling Immunisatie Effect Nederland Ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma). In totaal worden er 20.000 mensen in 48 Nederlandse gemeenten uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. In Tholen zijn ongeveer 400 personen tussen 0 en 80 jaar steekproefsgewijs geselecteerd.

Het is voor de tweede keer dat in Nederland op grote schaal de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt onderzocht. In 1995 en 1996 deed het RIVM voor het eerst onderzoek. Daarbij is veel informatie vergaard over de afweer van de Nederlandse bevolking tegen infectieziekten, die door middel van inenting voorkomen kunnen worden. Die inentingen worden in Nederland, sinds de jaren '50 van de vorige eeuw, aan de kinderen aangeboden. Omdat het RVP de afgelopen 10 jaar op een aantal punten is veranderd, wordt een dergelijk onderzoek nu herhaald.

Als de studie is afgerond starten de onderzoekers medio 2007, met het analyseren van de gegevens. De eerste resultaten worden ongeveer twee jaar later verwacht. Meer informatie over het PIENTER project is te vinden op de website van het Pienter project.
Provincie:
Tag(s):