zaterdag, 9. september 2006 - 16:05

Onderzoek TNO wijst uit: Oosterpoort veilig

Groningen

Het onderzoek van TNO Bouw en Ondergrond naar de luchtbehandelingskanalen van Cultuurcentrum De Oosterpoort bevestigt nogmaals dat medewerkers, gebruikers en bezoekers veilig gebruik kunnen maken van het gebouw. Op géén van de meetlocaties in de grote zaal en in het luchtbehandelingsysteem is asbest in de lucht aangetroffen. Daarnaast heeft TNO geconcludeerd dat de installatie in goede staat verkeert. Wel dviseert TNO een asbestbeheerplan op te stellen en om de twee jaar een herbeoordeling van het luchtbehandelingsysteem uit te laten voeren.

Het college van B&W van Groningen en de directie van De Oosterpoort hebben kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en nemen de aanbevelingen van TNO over. De gemeente gaat op korte termijn een asbestbeheerplan opstellen en handhaaft de huidige frequentie van monitoring (tweemaal per jaar) van het luchtbehandelingsysteem door de firma Search Milieu B.V.
Provincie:
Tag(s):