donderdag, 21. september 2006 - 18:15

Onderzoek toegankelijkheid wijk- en buurtcentra

Zwolle

Op vrijdag 25 november ontvangt een selectie van het Zwolse burgerpanel een e-mail van de gemeente Zwolle over het onderzoek naar de toegankelijkheid van wijk- en buurtcentra voor jongeren. Het gaat om een selectie van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. De gemeente Zwolle hoopt met dit onderzoek te weten te komen of wijk- en buurtcentra voldoende toegankelijk zijn voor jongeren.

In dit onderzoek stelt de gemeente een aantal vragen over het bezoek van jongeren aan wijk- en buurtcentra in Zwolle en hun mening over deze centra. Dit is een belangrijk onderwerp omdat wijk- en buurtcentra in Zwolle voor iedereen toegankelijk moet zijn. De mening en ervaringen van jongeren zijn voor het bestuur van de gemeente Zwolle van belang, omdat het daarmee rekening kan houden bij het maken van plannen.

De antwoorden die de jongeren geven worden anoniem verwerkt. Omdat zij nergens hun naam hoeven in te vullen, weet de gemeente niet welke enquête van welke respondent is en dus ook niet welke antwoorden de afzonderlijke respondenten hebben gegeven.

Maak kans op een waardebon van 25 euro!
Voor de bruikbaarheid van de resultaten is het van groot belang dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan de enquête. Daarom verloot de gemeente onder de inzenders vijf waardebonnen van 25 euro. De gemeente trekt hiervoor uit de inzenders willekeurig 25 jongeren.
De resultaten van het onderzoek zijn begin 2007 bekend, en komen dan ook op de website te staan.

Vragen?
Wie vragen heeft, of op problemen stuit bij het vinden van de vragenlijst of bij het inloggen, kan contact opnemen met het bureau ADV, telefoon 030-6910943. De enquête kan tot en met 9 oktober worden ingevuld.
Provincie:
Tag(s):