zaterdag, 2. december 2006 - 10:38

Onderzoek toetreding Hattem Veiligheidsregio NO-Gelderland

Hattem

Commissaris van de Koningin in Overijssel, Geert Jansen, gaat de komende twee maanden uitgebreid onderzoek doen naar de consequenties van het uittreden van de gemeente Hattem uit de veiligheidsregio IJssel-Vecht en het intreden in de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. De inwoners uit de gemeente Hattem worden op dit moment bij calamiteiten bediend door de brandweer en ambulance uit de regio IJssel-Vecht en de politie uit Noordoost-Gelderland.

De veranderde regelgeving rond veiligheidsregio’s bepaalt echter dat de indeling van de gebieden waarin de brandweer en ambulances werkzaam zijn, moet samenvallen met de politieregio’s. Deze liggen, volgens de wet, binnen de provinciegrenzen. Deze zogenaamde territoriale congruentie betekent voor de gemeente Hattem dat zij uit de veiligheidsregio IJssel-Vecht moet stappen en zich moet aansluiten bij de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland. Door haar geografische ligging is Hattem echter sterk georiënteerd op Zwolle. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor voorzieningen zoals onderwijs en veiligheid in het algemeen.

De gemeente Hattem heeft duidelijk aangegeven veel belang te hechten aan maatwerk. Daarom wil de gemeente het liefst haar territoriale incongruente status handhaven en bij de veiligheidsregio IJssel-Vecht blijven. De gemeente Hattem is nu nog de enige overgebleven territoriale incongruente gemeente in Nederland.

Commissaris van de Koningin Geert Jansen is door minister Remkes benaderd om het onderzoek te coördineren. In dit onderzoek betrekt de commissaris onder andere de financiële consequenties en de gevolgen voor de zorg aan de inwoners van Hattem indien de gemeente uittreedt uit de regio IJssel-Vecht en overgaat naar Noordoost-Gelderland. Begin februari 2007 zijn de onderzoeksresultaten en conclusies gereed. Daarna neemt de minister een definitief besluit over het opnemen van de gemeente Hattem in één van de twee veiligheidsregio’s.
Provincie:
Tag(s):