woensdag, 20. september 2006 - 8:45

Onderzoek toont actief Nijmeegs armoedebeleid

Nijmegen

Nijmegen geeft bijna 2,4 miljoen euro meer uit aan armoedebestrijding dan het bedrag dat de gemeente daarvoor uit het gemeentefonds krijgt. Van de G27-steden geeft Nijmegen het meeste uit aan bijzondere bijstand. Dat zijn enkele conclusies uit het rapport 'Inventarisatie armoedebeleid G27', dat op 13 september is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek stelt Nijmegen op de vierde plaats wat betreft het percentage inwoners met een laag inkomen. In absolute aantallen staat Nijmegen daarmee op de derde plaats. Nijmegen scoort hoog in de uitgaven en het bereik voor de collectieve aanvullende verzekering van ziektekosten. Uit het onderzoek komt naar voren dat Nijmegen achterblijft bij ondersteuning van maatschappelijke activiteiten. De uitgaven per huishouden met een laag inkomen zijn niet hoog. Nijmegen heeft inmiddels plannen om daar iets aan te veranderen.

Het stimuleren van minima om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen, krijgt op dit moment een extra impuls. Er is een schoolfonds ingesteld om te bevorderen dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Ook hebben burgemeester en wethouders de 'geld-terugregeling' verruimd. Deze regeling biedt minima een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen, deelname aan cursussen of bisocoopbezoek. In opdracht van de gemeenteraad komt er in 2007 ook een sport- en cultuurfonds. Dit is bedoeld om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen financieel te ondersteunen zodat ze aan sport kunnen doen en bijvoorbeeld muziekles kunnen nemen. De gemeente streeft ernaar dat mensen die er recht op hebben, daadwerkelijk gebruik maken van regelingen voor inkomensondersteuning. Dit gebeurt door verbetering van de voorlichting en door wijkspreekuren.

Het G27-onderzoek geeft een overzicht van de regelingen die de 27 gemeenten uitvoeren voor armoedebestrijding. Het blijkt dat de gemeenten hieraan meer geld uitgeven dan het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar stelt. Deze uitkomst weerlegt het beeld dat gemeenten te weinig doen om hun burgers met een laag inkomen te ondersteunen.
Provincie:
Tag(s):