donderdag, 12. januari 2006 - 15:15

Onderzoek waterkwaliteit overstortsloot in Kollum Noord

Kollum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. heeft besloten Wetterskip Fryslân een onderzoek naar de waterkwaliteit van een overstortsloot in Kollum Noord te laten uitvoeren. Het onderzoek wordt verricht om eventuele twijfel en onrust onder de bevolking weg te nemen. De uitvoering vindt plaats in de loop van dit jaar. De resultaten worden aan het eind van 2006 verwacht.

In het verleden kwamen diverse riooloverstorten uit op deze sloot. Deze zijn, in het kader van de basisinspanning, op één na, de afgelopen jaren gesloten. De laatst overgebleven overstort is voorzien van een randvoorziening (bergbezinkvoorziening) die zorgt dat bij een overstortsituatie minder vervuild rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Daarnaast treedt er, bij een overstortsituatie, een doorspoelvoorziening in werking. De overstort is noodzakelijk om te voorkomen dat rioolwater, bij hevige neerslag, op straat of in de huizen komt te staan.

Het water in de sloot is af en toe troebel en bruin/ grijs van kleur. Volgens de gemeente wordt niet veroorzaakt door de riooloverstort maar door kwelstromen. Door de aanwezigheid van klei, veen en ijzerhoudende grond zorgen deze kwelstromen er voor dat het oppervlaktewater in de sloot die kleur krijgt.

De sloot is na het sluiten van de overstorten en het realiseren van de randvoorziening, onderzocht op slibkwaliteit en veterinair risico. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de sloot niet vervuild is. De sloot is in 2004 helemaal gebaggerd en het slib is op de kant verwerkt. Bij verschillende visuele inspecties zijn ook diverse waterplanten en vissen gezien die duiden op een goede waterkwaliteit. Naast het onderzoek naar de waterkwaliteit wordt de sloot ook periodiek onderzocht op de slibkwaliteit.

Nadat Plaatselijk Belang Kollum heeft dit onderwerp, op verzoek van omwonenden van de Reinaard en Ermeline, bij het college aangekaart.
Provincie:
Tag(s):