donderdag, 23. maart 2006 - 13:05

Onderzoek woningmarkt regio Stedendriehoek

Hoe wonen de inwoners in de gemeenten van de regio Stedendriehoek? Hoe beleven en waarderen ze hun woon- en hun leefomgeving? Wat zijn hun woonwensen? Voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen staat een betrouwbaar antwoord op deze vragen aan de basis van een gericht woonbeleid. In de periode februari tot april wordt daarom het Woningmarktonderzoek Regio Stedendriehoek 2006 uitgevoerd.

Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister krijgen 18.000 bewoners in de regio het verzoek mee te doen aan dit onderzoek.

Het onderzoek gaat over hoe mensen wonen en hoe mensen zouden willen wonen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners hun mening geven over wensen op woon- en leefgebied om het woonbeleid te kunnen laten aansluiten op de behoeften van inwoners.

Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden de bewoners uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Die medewerking bestaat uit een telefonisch interview. Daarin kunnen vragen worden beantwoord over de kenmerken van hun woning en woonomgeving, hun plannen om te verhuizen en de wensen die ze daarbij hebben.

De interviews worden gehouden door medewerkers van Dimensus Beleidsonderzoek uit Breda. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Deventer verzorgt na afloop van het veldwerk voor de gemeente de onderzoeks-rapportages.

Deze rapportages zijn naar verwachting eind september gereed. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken de verschillende gemeenten en woningcorporaties voor plaatselijke- en regionale plannen op het gebied van bouwen en wonen.
Het Woningmarktonderzoek Regio Stedendriehoek wordt vierjaarlijks uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):