donderdag, 6. juli 2006 - 15:07

Onderzoeken naar huisvesting Muzerie en bibliotheek

Zwolle

De gemeente Zwolle betaalt mee aan onderzoeken naar de toekomstige huisvesting van Centrum voor de Kunsten De Muzerie en de bibliotheek Zwolle. De Muzerie beschikt nu over elf locaties in de stad.

Nadat De Muzerie de afgelopen jaren met succes heeft gewerkt aan het gezond maken van de organisatie, is nu het moment om stil te staan bij de huisvesting. Met minder locaties kan efficiënter worden gewerkt. Ook de bibliotheek wil een onderzoek doen naar de huisvesting. Omdat beide organisaties en onderzoeken raakvlakken hebben, worden de onderzoeken parallel uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben voor de onderzoeken € 40.000,- vrijgemaakt.

Het college heeft ook gesproken over de huisvesting van De Muzerie in het Cultuurhuis Stadshagen. In 1997 maakte het Centrum voor de Kunsten een inschatting van de benodigde vierkante meters op die nieuwe locatie.
Door de vernieuwingen binnen de organisatie en het gewenste brede aanbod in Stadshagen, is nu besloten om voor een periode van twee jaar, extra vierkante meters door De Muzerie in gebruik te laten nemen. De uitkomsten van het onderzoek naar de huisvesting leiden dan tot definitieve afspraken over de omvang van de huisvesting.

In plaats van de beoogde 325 vierkante meter, wordt nu een oppervlakte van 586 vierkante meter gereserveerd. Daarmee kan De Muzerie vanuit alle disciplines (muziek, beeldend, theater en dans) activiteiten ontwikkelingen

De opening van het Cultuurhuis staat gepland voor dit najaar.
Provincie:
Tag(s):