woensdag, 20. december 2006 - 14:24

Onderzoeksresultaten bekend n.a.v. uitstel opening nieuwe stadshart Almere

Almere

De constructie van Het Kanteel, de appartemententoren midden in één van de grootste bouwblokken van het nieuwe deel van het Stadshart van Almere is veilig. Dit blijkt uit het onderzoek dat TNO Delft in opdracht van de gemeente Almere direct na het uitstellen van de geplande opening op 25 maart dit jaar heeft uitgevoerd.

Uit dat onderzoek blijkt ook dat de gemeente terecht besloot de opening uit te stellen. Op het moment van de geplande opening beschikte de gemeente niet over voldoende tekeningen en berekeningen om te kunnen constateren dat de constructie van het appartementengebouw veilig was.

Behalve twijfels over de veiligheid waren er bij de geplande opening problemen rondom de brandveiligheid. Van de 35 winkels die op 25 maart hun deur wilde openen, waren er slechts drie gecontroleerd en akkoord bevonden. Bij de opening die een week later op 1 april plaats vond, gingen 26 winkels open.

Naast een technisch onderzoek door TNO, heeft de gemeente het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft gevraagd het proces van vergunningverlening en de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de projectontwikkelaar te onderzoeken.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel van de problemen voorkomen hadden kunnen worden als er een hoofdconstructeur was aangesteld. De gemeente schrijft dan ook een brief aan de minister van VROM waarin nadrukkelijk wordt aangedrongen om bij complexe bouwprojecten een coördinerend constructeur wettelijk voor te schrijven. Daar waar de gemeente Almere partij is zal dit bij grote projecten in afspraken met ontwikkelaars geregeld worden.
Provincie:
Tag(s):