woensdag, 23. augustus 2006 - 16:20

Onderzoeksvragen trapongeval Utrecht vastgesteld

Utrecht

Burgemeester en wethouders hebben de definitieve versie vastgesteld van de onderzoeksvragen voor het onafhankelijk onderzoek naar het ongeval met de kadetrap aan de stadhuisbrug (zondag 6 augustus 2006). Het onderzoek wordt uitgevoerd door een commissie onder leiding van Gert Schutte, ondervoorzitter van de Kiesraad en oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor het GPV. De onderzoekscommissie kan de onderzoeksvragen op eigen gezag aanvullen. De onderzoeksrapportage moet uiterlijk eind oktober klaar zijn.

Het college besloot snel na het ongeval een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de gang van zaken voor, tijdens en na het ongeval. Het college is opdrachtgever voor het onderzoek.

De door het college vastgestelde onderzoeksvragen gaan over de vergunningverlening, toezicht bij het evenement, het eigendom en onderhoud van de trap, en de organisatie na het ongeval. De gemeenteraad heeft de gelegenheid gehad op de onderzoeksvragen te reageren en ze aan te vullen.

Reacties uit de raad hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen van de vragen.
Provincie:
Tag(s):