donderdag, 9. februari 2006 - 14:23

Onduidelijkheid over afdracht EU-gelden

Den Haag

Het is onduidelijk of de Nederlandse afdracht aan de EU goed wordt besteed. De Algemene Rekenkamer bepleit een betere verantwoording van de lidstaten over de besteding van de Europese gelden. Van de ongeveer 5 miljard euro die Nederland in 2004 afdroeg aan de EU is het niet zeker in hoeverre deze juist zijn besteed omdat de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer dit inzicht niet bieden. Ook is weinig bekend over de juiste besteding en effectiviteit van Europese subsidies die Nederland zelf heeft ontvangen.

De Algemene Rekenkamer vindt daarom dat de lidstaten zélf goede controlesystemen moeten hebben voor Europees geld, en goed verantwoording moeten afleggen over de besteding ervan. De Algemene Rekenkamer juicht de Brusselse plannen toe om nationale lidstaatverklaringen over de bestedingen in te voeren. Maar veel EU-lidstaten hebben hier weerstand tegen. Nederland stelt zich hierover als een van de weinige lidstaten positief op. De Algemene Rekenkamer schrijft dit in haar EU-trendrapport 2006.

Sinds 2003 brengt de Algemene Rekenkamer jaarlijks een EU-trendrapport uit. Weer is de conclusie dat er nog steeds geen inzicht is in de rechtmatige en doeltreffende besteding van de EU-gelden. Bestaande rapportages van de Europese Rekenkamer en Europese Commissie geven onvoldoende inzicht voor de EU als geheel, alsook voor de afzonderlijke begrotingsonderdelen. De Algemene Rekenkamer vindt dat het financieel management van de EU moet worden verbeterd en dat er betere verantwoording moet komen, zodat de Europese burgers weten dat hun geld goed besteed is.
Categorie:
Tag(s):