maandag, 29. mei 2006 - 17:26

Oneerlijke concurrentie Thuiszorg en schoonmaak

Amsterdam

Als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingaat, moeten ook particuliere
schoonmaakbedrijven zich aan de cao Thuiszorg houden. De vakbond CNV Publieke Zaak heeft zich hiervoor in het overleg sterk gemaakt en voorkomen dat er straks sprake is van
oneerlijke concurrentie met de thuiszorg.

Deze cao-afspraak is algemeen verbindend verklaard. Gemeenten krijgen straks de regie in handen als het gaat om de huishoudelijke zorgtaken in het kader van de WMO.
Schoonmaakbedrijven kunnen dan concurreren met de reguliere thuiszorginstellingen. De werkgevers in de thuiszorg waren aanvankelijk niet bereid schoonmaakbedrijven onder de werkingssfeer van de cao Thuiszorg te laten vallen. Bestuurder Leon Vincken van CNV Publieke Zaak: 'We hebben dit hard gespeeld, omdat valse concurrentie ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de thuiszorg. Er moet geconcurreerd worden op kwaliteit in plaats van op loonkosten.'

Met de gemaakte afspraken is dit gelukt. Door toepassing van de CAO Thuiszorg zijn in ieder geval de arbeidsvoorwaarden voor werknemers gelijk, zoals zelfde salaris, recht op scholing en arbo-omstandigheden'. CNV Publieke Zaak houdt scherp in de gaten of schoonmaakbedrijven zich houden aan de cao Thuiszorg.

Op dit moment is de WMO nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De wet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2007 in.
Categorie:
Tag(s):