donderdag, 2. februari 2006 - 9:36

Onkruidbestrijding zonder chemicaliën

De komende vier jaar zal in Almere het dagelijks onderhoud voor onkruidbestrijding zonder chemische middelen verricht worden. Ook de bezuinigings-taakstelling van € 800.000,- per jaar wordt gehaald. Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure voor het dagelijks onderhoudswerk in Almere. Dit heeft het college van B&W woensdag bekend gemaakt.

Bij deze aanbesteding bestond de mogelijkheid dat een aannemer kon inschrijven voor het niet-chemisch bestrijden van onkruid tegen vergoeding van de kosten van chemisch onkruidbestrijding. Alle aannemers die nu nog in de race zijn voor de gunning hebben hierop ingeschreven.

Dit betekent dat de komende vier jaar geen chemische onkruidbestrijding wordt toegepast in Almere. Hierbij wordt tevens de bezuiniging van € 800.000,- per jaar gerealiseerd vanaf 2007, welke al in het meerjarenperspectief is opgenomen.

De namen van de aannemers die het groenbestek gaan uitvoeren zijn nog niet bekend omdat de procedure voor definitieve gunning nog niet is afgerond. Toch kunnen de resultaten van de aanbesteding voor wat betreft de gerealiseerde kwaliteit wel bekend worden gemaakt aangezien meerdere aannemers op dit punt gelijk hebben ingeschreven.
Provincie:
Tag(s):