woensdag, 10. mei 2006 - 16:02

Online afsprakensysteem Flevoziekenhuis moet aangepast

Amsterdam

In het online afsprakensysteem van het Flevoziekenhuis mag geen diagnose-informatie worden vermeld en het systeem moet goed beveiligd worden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onderkent de voordelen van een online afsprakensysteem (het gemak en de klantvriendelijkheid). Een dergelijk systeem mag niet meer informatie bevatten dan voor dat doel strikt noodzakelijk is.

Voor het plannen van afspraken is diagnose-informatie niet noodzakelijk en dit hoort op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) niet thuis in een online afsprakensysteem. Het Flevoziekenhuis moet binnen 3 weken een voorstel sturen voor aanpassingen van het online afsprakensysteem.

Details over afspraken met specialisten en artsen zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid. Naar het oordeel van het CBP moeten deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd worden voor anderen, omdat ze behoren tot de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt en beschermd worden door het medisch beroepsgeheim.

Om misbruik van deze gevoelige gegevens te voorkomen is een goed beveiligd systeem noodzakelijk. Het CBP constateert dat het online afsprakensysteem van het Flevoziekenhuis nu niet voldoende is beveiligd. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van individuele wachtwoorden kan een betere beveiliging worden bereikt.
Provincie:
Tag(s):