woensdag, 6. september 2006 - 10:23

Online uw milieuklachten bij de provincie

Utrecht

Burgers en bedrijven die een milieuklacht bij de provincie Utrecht willen indienen, kunnen dat vanaf nu ook via het internet doen.

Met het formulier kunnen burgers en bedrijven eenvoudig milieuklachten melden bij de provincie. Het gaat om klachten of meldingen over stank, lawaai, stof, overlast van bedrijven, lucht-, water- of bodemverontreiniging. Ook voor meldingen van milieu-misstanden, zoals het dumpen van afval, illegaal kappen van bomen, illegale ontgrondingen of afgravingen en vervuiling van water, is het online formulier te gebruiken.

De provincie Utrecht werkt er aan om haar dienstverlening naar burgers en bedrijven eenvoudiger en toegankelijker te maken. Dat doet zij ondermeer door steeds meer diensten via internet aan te bieden. In de toekomst zal het mogelijk zijn om via internet ook vergunningen en subsidies aan te vragen. Naast de nieuwe online service blijven de vertrouwde vormen van dienstverlening bestaan.
Provincie:
Tag(s):