donderdag, 17. augustus 2006 - 9:48

Onrust bij personeel Amant over salaris

Amersfoort

Verschillende vakbonden hebben dinsdag overleg gevoerd met de directie van Amant, een zorginstelling in de regio Eemland. Bij de vakbonden kwamen klachten binnen over niet uitbetaalde uren en intimidatie door de werkgever. Volgens districtsmedewerker Bart Ten Have van vakbond Nu’91 was er “nogal wat onrust’ ontstaan onder het verplegend en verzorgend personeel van Amant. Amant is een zorgorganisatie die actief is in de regio Eemland. De problemen doen zich voor bij de divisie verpleging en verzorging die thuiszorg in de regio levert.

Nadat Nu’91 signalen binnen kreeg van niet uitbetaalde over- en meeruren en gevoel van onveiligheid en intimidatie bij werknemers belegde hij een bijeenkomst met het personeel van Amant. Daar werd duidelijk dat medewerkers extra gewerkte uren niet kregen uitbetaald. Als Amant te weinig werk had voor een medewerker dan dat in het contract opgenomen was, vulde zij dit aan met vakantie-uren. Hierdoor moesten medewerkers gedwongen vakantie-uren inleveren omdat er te weinig werk voor hen was. Na aanleiding van de bijeenkomst heeft hij een brief gestuurd naar de Raad van Bestuur. Hierop volgde een gesprek met Amant en diverse vakbonden. Ten Have noemde het een ‘constructief en transparant overleg’. Amant krijgt alleen geld voor de zorg die is geïndiceerd door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Als medewerkers meer zorg leveren dan voorgeschreven is worden er ook meer uren gewerkt dan geïndiceerd door het CIZ. Dit zorgt voor een tekort bij Amant van € 300.000 per maand volgens Ten Have.Siety de Jager, voorzitter van de Raad van Bestuur van Amant liet weten dat ze een goed gesprek heeft gevoerd met de vakbonden. Volgens haar zijn de problemen onder andere ontstaan door foutief ingevulde declaraties door medewerkers zelf. Amant is al maanden bezig om declaraties van medewerkers juist ingevuld te krijgen. Bijvoorbeeld als een medewerker administratieve handelingen voor een cliënt moet verrichten, moet dit bij de cliënt thuis gebeuren. Als de medewerker dit op kantoor doet dan krijgt Amant hiervoor geen vergoeding van het zorgkantoor. Hierdoor kon het voorkomen dat medewerkers meer werk verrichtten en meer uren draaide dan de bedoeling was. Vanuit Amant heeft het in sommige gevallen aan ‘begeleiding en communicatie ontbroken’ volgens haar. Ze benadrukt dat van de twintig teams die de divisie telt er maar bij drie ‘grote onrust’ is ontstaan. Declaraties van medewerkers die bezwaar hebben ingediend worden individueel opnieuw bekeken.Het is volgens De Jager niet voorgekomen dat vakantie-uren werden ingenomen omdat Amant te weinig werk had voor haar medewerkers. Volgens Ten Have is dit een punt “waar op z’n minst onduidelijkheid over is�. De beleving van medewerkers is volgens hem anders. In oktober spreken de partijen verder, dan heeft Amant een notitie uitgewerkt waarin omschreven staat hoe de planning, begeleiding en communicatie (beter) moet lopen.
Provincie:
Tag(s):