zondag, 6. augustus 2006 - 19:48

Onrust door bouw vuurwerkopslag in Zoetemeer

De CDA-fractie in de gemeenteraad van Zoetermeer deelt de verontrusting van de omwonenden van de Sieraadlaan en omgeving, over het voornemen van tuincentrum De Driesprong om op haar bedrijfsterrein een vuurwerkopslag te realiseren.

Deze maand werd in de media gemeld dat het hier gaat om de bouw van een bunker voor 25.000 kilo consumentenvuurwerk. Omwonenden vinden dat de te bouwen bunker veel te dicht bij de woningen komt te staan.

De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen de aanvraag voor deze vuurwerkopslag goed te keuren. Het College van Gedeputeerde Staten heeft de aanvraag in behandeling. Bewoners in het wijkje bij het tuincentrum hebben tegen het voornemen bezwaar aangetekend.
Provincie:
Tag(s):