vrijdag, 10. maart 2006 - 10:53

Ontdekte bijstandsfraude in Utrecht verdubbeld

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2005 bij 790 inwoners met een bijstandsuitkering fraude geconstateerd. Hiermee is een bedrag van € 4.185.000 gemoeid. Het gaat hier om 8,3% van alle bijstandscliënten. De controle- en opsporingsinspanningen van het Team Handhaving van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onder meer geleid tot het beëindigen van 271 uitkeringen. Hiermee werd een besparing van € 3.252.000 bereikt. Bovendien is bij banken voor ruim € 785.000 aan tegoeden van bijstandscliënten in beslag genomen.

Ten opzichte van 2004 betekent dit een verdubbeling van de opsporingsresultaten op het fraudebeleid. Oorzaken die tot dit resultaat hebben bijgedragen zijn o.a het werken met kortlopende projecten, waarbij telkens één aspect van de fraude centraal staat, bijvoorbeeld woonfraude. Gebleken is nu dat dit een effectieve methode blijkt te zijn. Ook was er voor de afzonderlijke projecten meer geld beschikbaar om extra capaciteit in te huren.

Verder is de samenwerking tussen de gemeente en andere partijen in de stad intensiever geworden. Zo werkt Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel samen met de (vreemdelingen-)politie, de energiebedrijven, het UWV, de SVB, de belastingdienst en de woningbouwverenigingen. Maar ook met andere diensten binnen de gemeente, zoals de Dienst Stadsontwikkeling en Burgerzaken.
Een praktisch voorbeeld is de aanpak van de hennepteelt, waarbij 41 bijstandscliënten zijn aangepakt.

De gemeente Utrecht blijft ook in 2006 fors inzetten op de bestrijding van bijstandsfraude. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan bijstandscliënten die hun inkomsten uit arbeid niet of slechts gedeeltelijk aan de Sociale Dienst opgeven.
Provincie:
Tag(s):