woensdag, 8. februari 2006 - 7:52

Onterecht geplaatst parkeerverbodsbord geldt

Nijmegen

Omdat een woningbouwstichting half januari iets wilde doen aan het parkeren door derden ‘op eigen terrein’ voor garages in de Balladestraat besloot zij daar een parkeerverbod in te stellen. Daarom hing zij links van de inrit naar de garages parkeer-verbodsborden op. De politie heeft daar vervolgens ook enkele automobilisten bekeurd.

Een paar automobilisten kwamen met die bekeuringen naar het politiebureau. Zij vroegen naar de rechtsgeldigheid van de daar geplaatste parkeerverbodsborden. Omdat zij van mening waren dat die borden daar niet rechtsgeldig waren geplaatst wilden zij dat de bekeuring zou worden ingetrokken.

Een niet rechtsgeldig geplaatst bord heft de werking van het verbod of gebod niet op. De bekeuringen die vervolgens uitgeschreven zijn, zijn derhalve ‘echte’ bekeuringen en moeten formeel worden betaald. De politie heeft inmiddels contact gehad met de woningbouwstichting die meende op eigen terrein dergelijke borden te mogen plaatsen.

De gemeente is echter de verantwoordelijke instantie als het om plaatsing van verkeersborden gaat ook als het gaat om ‘eigen terrein’. Volgens de Wet Algemene Bepalingen Wegverkeer is het verboden een verkeersbord op te hangen of te plaatsen. Dat levert op zich een strafbaar feit op waarvoor een bekeuring van € 75,-- geschreven kan worden.

Omdat de woningbouwvereniging meende de parkeeroverlast te kunnen oplossen, plaatste zij deze borden. In overleg met de politie zijn de borden vandaag weggehaald. De bestuurders die menen daar ten onrechte een bekeuring te hebben gehad mogen zich bij de politie melden.

Als het terecht is zal de politie proberen die bekeuringen uit de administratie te halen of de betrokken bestuurders helpen bij een bezwaarschrift om de Officier van Justitie te verzoeken deze bekeuringen in te trekken. De woningbouwvereniging zal in overleg met de politie en de gemeente nog op zoek gaan naar een oplossing zoeken voor het parkeerprobleem.
Provincie:
Tag(s):