woensdag, 15. november 2006 - 11:19

Ontheffing sluitingsuur horeca tijdens jaarwisseling

Loppersum

De burgemeester van de gemeente Loppersum heeft besloten om de beheerders van de cafés, dorpshuizen en jeugdsozen die tijdens de komende jaarwisseling open willen zijn, op voorhand weer een ontheffing te verlenen van de sluitingstijden die staan in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Zij moeten zich aan de volgende voorwaarden houden:
de horecabedrijven moeten voldoen aan de voorschriften op het gebied van brandveiligheid die staan in de AmvB voor Horecabedrijven (het Besluit horeca-, sport en recreatieinrichtingen milieubeheer) en in de Bouwverordening;
op grond van artikel 4.7.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden voor de omgeving onnodige hinder te veroorzaken.

Wel verzoekt de gemeente de ondernemers die hun bedrijf open hebben tijdens de jaarwisseling om dat voor 9 december 2006 bij de Backoffice/team VTH van de gemeente telefonisch of schriftelijk door te geven. Dan hoeven zij geen ontheffing aan te vragen.
Provincie:
Tag(s):