woensdag, 6. september 2006 - 13:52

Onthulling projectbord sportpark Westbroek

Ommen

Aan de Haarsweg in Ommen is dinsdag het projectbord met daarop een schets van het toekomstige sportpark Westbroek onthuld. De aanleg van het nieuwe sportpark is de eerste van drie slagen die de komende jaren in Ommen zal plaatsvinden. Het bord werd onthuld door burgemeester Ten Oever van Ommen, de heer Rodewijk directeur OPP, en mevrouw Kroon van de atletiekvereniging, namens de sportverenigingen.

Deze zomer is reeds begonnen met de aanleg van het sportpark. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2007 de sportverenigingen het huidige sportpark De Rotbrink kunnen verruilen voor het nieuwe sportcomplex. Het nieuwe park voldoet aan de normen van de NOC*NSF en is voor een gemeente als Ommen uniek.

In zijn toespraak ging de burgemeester terug naar het begin van zijn ambtsperiode. De Drieslag stond toen nog in de kinderschoenen en hij heeft destijds de eerste gesprekken gevoerd met de sportverenigingen. 'Ik ben er dan ook trots op dat aan het eind van mijn ambtsperiode de eerste slag wordt gerealiseerd,' aldus Ten Oever. Maar hij had ook een boodschap voor de toekomst. 'Een project als De Drieslag is voor een gemeente als Ommen groots en dat brengt risico's met zich mee. Draagvlak creëren is belangrijk, maar besluiteloosheid kan leiden tot onnodige en kostbare vertraging'.
Provincie:
Tag(s):