maandag, 27. november 2006 - 8:57

Ontmoetingsplaats voor jongeren opgeheven

Ten Boer

Burgemeester en wethouders hebben besloten de ontmoetingsplaats voor jongeren bij de carpoolplaats in Ten Boer met ingang van vrijdag jl. op te heffen. Reden is dat de jongeren zich niet hebben gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken. In de zomer van 2005 is bij wijze van experiment een ontmoetingsplaats voor jongeren gecreëerd bij de carpoolplaats in Ten Boer. Een gedeelte van de daar aanwezige, overdekte, fietsenstalling werd afgeschermd. Er werd een picknickbank geplaatst en afval kon in een container worden verzameld.

Met de jongeren werd afgesproken dat het onderkomen in geode staat zou blijven, afval en rommel zelf opgeruimd zou worden, en dat de omgeving geen overlast van de 'hangplek' zou ondervinden.

Uit de evaluatie, na een jaar, is naar voren gekomen dat niet alle jongeren zich aan de afspraken hebben gehouden. Het onderkomen is door jongeren grotendeels ‘ontmanteld’. Ook de picknickbank heeft het experiment niet ongeschonden doorstaan.

Met de gebruikers zijn de uitkomsten van de evaluatie besproken en gezamenlijk is geconcludeerd dat het experiment niet is geslaagd. Met de jongeren is de afspraak gemaakt, dat deze locatie niet meer als ontmoetingsplaats wordt gebruikt.
De fietsentrommel is inmiddels weer volledig beschikbaar voor het oorspronkelijke doel, nl. het stallen van fietsen door busreizigers.
Provincie:
Tag(s):