maandag, 20. februari 2006 - 12:21

'Ontregelactie Schouwen-Duiveland'

December vorig jaar werd door de raadsleden Kees Boogerd (CDA) en Huug Winfield (PvdA) het initiatief genomen om burgers in de gelegenheid te stellen om gemeentelijke regels (voorschriften, verordeningen, e.d.) aan te melden die in hun ogen vereenvoudigd of afgeschaft kunnen worden. Op 1 februari sloot daarvoor de inzendtermijn, waarna door de initiatiefnemers, ondersteund door de gemeentelijke organisatie, de balans werd opgemaakt.

Ondanks een langzame start zijn uiteindelijk 60 reacties ontvangen, waarvan sommige meer dan één suggestie bevatten. Ongeveer de helft daarvan betreft de bedoelde gemeentelijke regels. De overige reacties zijn van verschillende aard, waaronder die over provinciale of rijksregels. Hier kan de gemeente weinig invloed op uitoefenen.

De gemeente bericht alle burgers die gereageerd hebben persoonlijk of en wat er met hun suggesties zal worden gedaan.

De suggesties over gemeentelijke regels worden naar de gemeentelijke vakafdelingen gestuurd om deskundig commentaar, waarna het hele pakket, voorzien van advies, richting burgemeester en wethouders gaat. Vervolgens zal B&W ter besluitvorming daarover een voorstel aan de raad voorleggen.

In de vergadering van 27 april zal de raad een besluit (of afzonderlijke besluiten) nemen over de regels die ook daadwerkelijk door de raad worden bepaald.

De meeste reacties gaan over het aanvragen van vergun-ningen, met name over bouwvergunningen, vergunningen voor evenementen en overige vergunningen.

11 reacties betreffen de bouwvergunning. Men wil bij-voorbeeld de bouwvergunning voor het tuinhuisje en andere kleine bouwwerken afschaffen of eenvoudiger maken. Ook wil men minder rompslomp en snellere procedures bij het verkrijgen van een bouwvergunning.

3 reacties betreffen de welstandstoets. Men stelt o.a. voor om de welstandscommissie af te schaffen of het mogelijk maken van meer welstandsvrij bouwen.

2 reacties gaan over het aanvragen van bijstand .Men vindt de formulieren voor de bijstand te ingewikkeld.

2 reacties betreffen de overbodigheid van de herkeuring bij diverse aanvragen.

8 reacties betreffen de vergunningprocedure bij evenementen. Men vindt over het algemeen dat deze vergunningen eenvoudiger en sneller geregeld kunnen worden. Anderen vinden bijvoorbeeld een vergunning voor een barbecue en een computerparty bij een vereniging overbodig. Verder vinden sommigen dat vergunningen voor regelmatig terugkerende evenementen automatisch of voor meerdere jaren verleend moeten worden.

Over de andere regels zijn er 11 reacties ingediend. Zoals honden- en toeristenbelasting afschaffen, meldingsplicht van tijdelijke mestopslag afschaffen, regels over recreatie-verblijven soepeler maken, verplicht bij elkaar plaatsen of stallen van toercaravans in de winter afschaffen.

Verder zijn er 9 reacties over diverse onderwerpen, zoals het ’s nachts sluiten van de parkeerplaats aan de Moolweg te Renesse en het afschaffen van de maximumsnelheid voor scoot-mobielen.

Kritiek op de ambtenaren en de overheid is er ook. Sommigen willen graag dat de regels die er zijn ook daadwerkelijk gehandhaafd worden en dat ambtelijke stukken in begrijpelijke taal worden geschreven.

Vervolgens zijn er ook tal van ideeën aangedragen, waar-onder:

Gebruik het evenemententerrein in Renesse om er markt te houden. Schaf de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie af.
Maak het digitaal aanvragen van vergunningen, paspoorten, uittreksels enz. mogelijk.
Provincie:
Tag(s):