maandag, 26. juni 2006 - 20:46

Ontruimingsprocedure ADM Westhavengebied

Amsterdam

De gemeente Amsterdam start een ontruimingsprocedure voor het ADM Westhavengebied in Westpoort. De gebruikers en eigenaren van illegaal afgemeerde vaartuigen in het waterdeel ontvangen een aanschrijving van Haven Amsterdam. Met de controleactie van november 2005 is door de gemeente al een signaal afgegeven dat een eind zal worden gemaakt aan deze illegale situatie. De Amsterdamse haven heeft dit gebied nodig als wachtplaats voor de binnenvaart.

Door de groei van de haven is er een tekort ontstaan aan wachtplaatsen voor de binnenvaart. Er dreigen onveilige situaties te ontstaan in het havengebied. De zeevaart en de binnenvaart hebben de afgelopen jaren een schaalvergroting doorgemaakt. In de binnenvaart komen lengten van 100-135 meter steeds vaker voor. Duwbakken en koppelverbanden (duwbakken aan elkaar gekoppeld) kunnen zelfs tot een lengte van 200 meter gaan.

Vanaf juni worden de ongeveer honderdvijftig illegaal afgemeerde vaartuigen in de Westhaven via een zogenaamde aanschrijving gemaand te vertrekken. Daarbij zal een redelijke termijn worden gegeven waarbinnen men de gelegenheid krijgt om zelf te vertrekken. De aanleg van de binnenvaartwachtplaatsen start op 1 februari 2007. Overigens hebben de gebruikers en eigenaren van de vaartuigen de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. De boten zijn veelal in gebruik als bedrijf of als woning.
Provincie:
Tag(s):