maandag, 24. juli 2006 - 12:23

Onttrekken van water uit sloten verboden

Leusden

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft besloten om het onttrekken van water uit de sloten en beken ten oosten van het Valleikanaal met onmiddellijke ingang te verbieden. Het verbod is tot en met 11 augustus van kracht. Door de aanhoudende droogte is de afvoer van de beken en andere watergangen in de Gelderse Vallei minimaal.

Als er binnenkort niet veel regen valt, neemt de afvoer nog verder af. Stilstaand water kan snel zuurstofloos worden. Dat kan weer vissterfte en stankoverlast tot gevolg hebben. Om een aanvaardbare waterkwaliteit te blijven houden is een minimale doorspoeling en een redelijke waterdiepte in de watergangen nodig.

Alleen bedrijven en particulieren die een vergunning hebben om vanuit deze wateren te mogen beregenen kunnen dat blijven doen omdat het waterschap in deze watergangen water kan inlaten.

Het waterschap heeft de 47 agrarische bedrijven die een vergunning hebben om met oppervlaktewater te beregenen per brief op de hoogte gesteld van het onttrekkingsverbod. Het verbod geldt niet voor het onttrekkingen vanuit grondwater. Daarvoor zijn de provincies verantwoordelijk.
Provincie:
Tag(s):