vrijdag, 25. augustus 2006 - 11:50

Ontwerp herinrichting Valleikanaal openbaar

Amersfoort

Het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van het Valleikanaal is openbaar gemaakt. De herinrichting maakt onderdeel van het creëren van een ecologische verbindingszone dat grotere natuurgebieden met elkaar verbindt.

In 2005 werden de oevers van het kanaal minder steil gemaakt zodat deze toegankelijker werd voor libellen, kikkers en salamanders. Het aanleggen van de ecologische verbindingszone Valleikanaal is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Eem, Het Utrechts Landschap en de gemeente Amersfoort. In de tweede fase worden poelen en plas-draszones aangelegd. Loopplanken onder de bruggen moet zorgen dat kleine dieren het kanaal kunnen oversteken. Voor de wandelaars komen nieuwe paden en bruggetjes langs het kanaal en de geplande poelen.

Donderdag tekenden de vier partijen een samenwerkingsovereenkomst waarin de taken en verantwoordelijkheden staan omschreven. Het voorlopig ontwerp ligt tot 20 oktober ter inzage in de De Observant naast het gemeentehuis in Amersfoort. Omwonenden worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Reacties op het plan worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Na vaststelling van het definitieve ontwerp kan medio 2007 een start worden gemaakt met de herinrichting.
Provincie:
Tag(s):