dinsdag, 25. april 2006 - 14:05

Ontwikkeling Marickenland gaat door

De Ronde Venen

Het ontwikkelen van woningen, natuur en recreatie in Marickenland gaat door. De partners in het project, het ministerie van LNV, de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer hebben hiertoe besloten. Zij zijn het eens geworden en hebben een aantal afspraken gemaakt waardoor het project door kan gaan.

Hiermee is een einde gekomen aan een impasse die was ontstaan toen de gemeenteraad begin dit jaar besloot de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) niet te vestigen. De partners van het project Marickenland hebben naar aanleiding van dit raadsbesluit overleg gevoerd. Doel van dit overleg was te komen tot nieuwe waarborgen, waardoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten kan worden. In het overleg hebben alle partners uitgesproken door te willen gaan met de ontwikkeling van Marickenland, maar dat voor het gebied wel nieuwe waarborgen moeten komen om de koppeling tussen wonen en natuur zeker te stellen.

Het gaat om de gecombineerde ontwikkeling van een 500 hectare groot natuur- en recreatiegebied en 950 woningen in Marickenland, het gebied tussen de kernen van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Afgesproken is dat de gemeente binnen 2 jaar het bestemmingsplan gaat wijzigen om de natuur-, recreatie- en woonbestemming vast te leggen. De overige partners hechten veel waarde aan deze afspraak.
Provincie:
Tag(s):