dinsdag, 5. december 2006 - 11:48

Onverzekerden zijn gevaar voor de volksgezondheid

Den Haag

Het PvdA-raadslid Hedwig Vos heeft in een brief aan het college gewaarschuwd voor de toename van het aantal onverzekerden in Den Haag. Deze groep heeft onvoldoende toegang tot de gezondheidszorg. Dit brengt het risico met zich mee dat onverzekerden vaak in een (te) laat stadium medische hulp zoeken. Daardoor kunnen hun ziekten in ernst toenemen.

Vos wijst er op, dat waar het om infectieziekten gaat, deze in zo’n situatie een groot gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren. ,,TBC komt bij mensen zonder verblijfsstatus zeven keer vaker voor,’’ aldus het raadslid.

Vos wil weten in hoeverre in Den Haag een toename van TBC, HIV/Aids, Hepatitis B en C, SOA en andere infectieziekten is te verwachten. Zij vraagt verder door de GGD te laten onderzoeken of de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel tot een toename van infectieziekten heeft geleid.
Provincie:
Tag(s):