zaterdag, 30. september 2006 - 17:49

Onvoldoende voor de Sonnenberg

Renkum

Het college heeft besloten de woonwijk de Sonnenberg aan de Jan van Riebeeckweg in Oosterbeek niet in procedure te brengen voor de gemeentelijke monumentenstatus. Aanleiding is het advies van de monumentencommissie van 12 juli jl. waarin de commissie zich uitspreekt over de score die de panden hebben behaald bij toepassing van het zogeheten pun-tenstelsel monumentenselectie.

De gemeentelijke monumentenverordening schrijft het hanteren van deze rekensystematiek voor. Het college heeft zich in een eerder besluit al uitgesproken pas panden in procedure te brengen die ten minste zestien punten hebben behaald. De woonwijk de Sonnenberg komt volgens de monumentencommissie echter uit op dertien punten. De commissie maakt wel een voorbehoud waaruit een zekere verdeeldheid onder haar leden blijkt.

Afhankelijk van de interpretatie van enkele toetsingscategorieën uit het stelsel zijn ook andere eindscores denkbaar waardoor de wijk wél boven de zestienpuntengrens zou kunnen uitkomen. Het college wil echter niet op basis van minderheidsstandpunten een groot aantal panden in aanwijzingsprocedure brengen en volgt derhalve de redenering dat de wijk met dertien punten er drie te kort komt. Overigens maakt het advies wel duidelijk dat met name de stedenbouwkundige structuur van de huidige wijk waardevol genoeg is om in een nieuwbouwplan te worden overgenomen. In dat opzicht zal het college er bij woningcorporatie Vivare, eigenaar van het merendeel der woningen, sterk op aandringen daar rekening mee te houden bij het ontwikkelen van plannen.
Provincie:
Tag(s):