maandag, 21. augustus 2006 - 11:58

Ook Nijs stapt uit de politiek

Den Haag

Ook het VVD Tweede-Kamerlid Annette Nijs stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode in de Kamer. Nijs kiest voor een combinatie van de internationale academische en zakelijke wereld. Dit meldt de VVD maandag.

De impact van de globalisering van Chinese bedrijven op Europa zal zowel de focus van haar promotieonderzoek zijn als van haar corporate consultancy werk, verbonden aan een business school en/of een internationale adviespraktijk.

Dit verklaarde Nijs na terugkeer van een maand China, waar zij zich oriënteerde op het bedrijfsleven. Zij onderzocht de mogelijkheden om de internationale Chinese bedrijven te adviseren over het opereren op de wereldmarkt in het algemeen en die van Europa in het bijzonder.

Tevens voerde zij gesprekken met vooraanstaande economen aan de Peking Universiteit, de China Europe International Business School en de Wereldbank in Beijing, om zich te verzekeren van voldoende interesse en ondersteuning voor haar promotie onderwerp: Hoe kun je in het exportpakket van China waarnemen op welke manier en in welk tempo China een voorsprong neemt op de verdere ontwikkeling van de Westerse economieën? Nijs geeft nu al regelmatig lezingen over de ontwikkelingen binnen China en was al eerder begonnen met het leren van de Chinese taal.

Nijs zal haar maatschappelijke betrokkenheid in Nederland voortzetten in haar vele adviesfuncties zoals bij Nyenrode, Academia Vitae, Willem-I College, de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, de EAIE, de Europese Associatie voor Internationaal Onderwijs en The Dutch China Chamber of Commerce. Nijs blijft beschikbaar om het liberale gedachtegoed van de VVD verder te ontwikkelen en uit te dragen.
Provincie:
Tag(s):