maandag, 24. april 2006 - 9:53

Ook OHRA collectief gedagvaard in aandelenleasezaak

Enschede

De confrontatie in aandelenleasezaken krijgt er uitbreiding bij sinds een grote groep gedupeerden zich hebben verzameld bij de advocaten Leijssen en Hoeksma van het advocatenkantoor Dijks, Leijssen uit Enschede. Hun collectieve klacht richt zich tegen de handelwijze van OHRA en de inhoud en uitvoering van haar OHRA Flexbeleg product.

52 gedupeerde beleggers van dit aandelenlease product hebben de handen in een collectieve actie ineen gesloten. Zij verwijten OHRA en haar moedermaatschappij Delta Lloyd onder andere het eigen belang te hebben laten gelden boven het belang van haar cliënten. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het tekort schieten in de informatieverstrekking over Flexbeleg en het nalaten om navraag te doen naar persoonlijke omstandigheden van haar individuele contractanten.

De grieven van de deelnemers zijn pijnlijk en financieel groot. Omdat OHRA deelnemers via een incassobureau rauwelijks blijft aanspreken en iedere vorm van aansprakelijkheid van haar kant van de hand wijst, ligt geen andere weg meer open dan OHRA te dagvaarden aldus een zegsman.

Inmiddels hebben veel meer OHRA gedupeerden zich aangemeld bij de advocaten voor een tweede groepsprocedure. Naar verwachting zullen ook zij in een later stadium overgaan tot een groepsproces. - Wordt vervolgd - klinkt het vastberaden.
Categorie:
Tag(s):