maandag, 6. november 2006 - 6:59

Openbaar jeugddebat Terneuzen

Terneuzen

Op 17 november worden de degens gekruist over, door en met de jeugd oven hun toekomst, hun kansen en bedreigingen.
Het CDA in Terneuzen heeft het initiatief genomen om actief over de (vermeende) kloof tussen jeugd en politiek te stappen. Wij willen ze actief betrekken bij de grote thema’s die er maatschappelijk allemaal spelen en heel veel kunnen betekenen voor hoe hun leven er uit zal (kunnen) zien.

Het Zeldenrust Steeland College en De Rede werken actief mee en leveren debaters die samen met mensen uit de lokale politiek en het breed maatschappelijk middenveld in discussie gaan. Vanuit de landelijke politiek is Zeeuws kandidaat Tweede Kamerlid Ad Koppejan ook aanwezig. Hij heeft zich toegelegd op jongerenvraagstukken, dus dat sluit prima aan en geeft de link naar de landelijke verkiezingen ook inhoud.

Dit alles moet onder de professionele leiding van de bekende presentator Victor Deconinck plaats gaan vinden op vrijdag 17 november vanaf 15.30 uur in de Grote Kerk in Terneuzen (15.00 uur zaal open).

De globale indeling van de thema’s:
• investeren in je toekomst (studiemogelijkheden / werkgelegenheid / vrijetijdsbesteding / (on-)veiligheid)
• betrokkenheid en invloed van jongeren (omgaan met elkaar / openbare orde / drugs- en alcoholgebruik)
• realiteit van besturen (laat bestuurders merken wat jullie denken en kunnen / de kansen van een bestuurder)
Deze worden met de deelnemers van de scholen, en uit het middenveld verder ingevuld.

In aanloop op de verkiezingen en in vervolg op dit debat worden op de scholen op maandag 20 november schaduwverkiezingen gehouden. Daar eens kijken wat de toekomst van ons land nou eigenlijk voor regering wil. De uitslag hiervan wordt donderdagmiddag bekend gemaakt door de burgemeester.
Provincie:
Tag(s):