maandag, 9. oktober 2006 - 9:26

Opening Groene Hart Centrum

Bodegraven

Maandag vindt de opening plaats van het Groene Hart Centrum op het Fort Wierickerschans bij Bodegraven. Het Fort maakte deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie en is sinds 1997 eigendom van Staatsbosbeheer die het wil ontwikkelen tot een plek vanwaaruit boeren, burgers en buitenlui de kwaliteiten van het Nationaal Landschap kunnen ontdekken.

Het Groene Hart Centrum, in één van de voormalige arsenalen van de schans, speelt daarbij een belangrijke rol als informatiecentrum voor het toeristisch-recreatief aanbod.

Met de realisatie van het Groene Hart Centrum is een belangrijk onderdeel van het project Herstel Fort Wierickerschans tot een goed einde gebracht, dankzij financiële bijdragen van Europa (€ 550.000 voor het ontwerp en inrichting van het centrum Interreg IIIb, programma SOS-2) en finaciering van de provincie Zuid Holland (€ 450.000 voor de restauratie van Arsenaal 1830).
Provincie:
Tag(s):