donderdag, 7. september 2006 - 9:23

Opening Landelijke Monumentendag

Dordrecht

De opening van de Landelijke Monumentendag vindt dit jaar plaats in Dordrecht. De Stichting Open Monumentendag heeft Dordrecht gekozen om de officiële landelijke opening van de Monumentendag te houden op 7 september in schouwburg Kunstmin.

Dat de keuze dit jaar op Dordrecht is gevallen is niet zo verwonderlijk. Dordrecht heeft ruim 1.000 monumenten, is de oudste stad van Holland èn de mooiste stad van Holland.
De gasten worden op feestelijke wijze begroet en wandelen door de stad, waar op het Hof 1572, het jaar waarin de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond, wordt gepresenteerd.

De officiële ontvangst is in Kunstmin met als gast Professor Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Hij verricht de opening van de 20ste Landelijke Open Monumentendag.

Het Cultuurfonds van het Bouwfonds zal traditiegetrouw een speciaal restauratieproject van de organiserende gemeente, dit jaar Dordrecht, financieel ondersteunen. De heer Rutgers, CEO van het Bouwfonds, maakt tijdens zijn speech bekend welk Dordts project is uitverkoren.
Provincie:
Tag(s):