woensdag, 11. januari 2006 - 13:30

Opheffen speelterreintje Pijpereind

Veldhoven

De gemeente is van plan om het speelterreintje aan het voetpad van het Pijpereind naar de Blaarthemseweg op te heffen. In het verleden ontving de gemeente veel klachten met betrekking tot overlast van jongeren op dit terreintje. Omdat er weinig kinderen in de buurt wonen en er op beperkte afstand alternatieve speellocaties zijn, is besloten om het speelterreintje op te heffen.

Opheffen van het speelterreintje houdt in dat de speeltoestellen en de bestrating verwijderd worden. Op de vrije ruimte die ontstaat komt lage beplanting.
De hoge beplanting rondom het elektriciteithuisje wordt ook vervangen door lagere beplanting. Bovendien worden er een aantal bomen verwijderd. Drie bomen verkeren in slechte staat en twee bomen veroorzaken schade aan particuliere eigendommen. Tevens wordt de bestaande (te handhaven) beplanting meer open gemaakt door middel van snoeien en uitdunnen.
Provincie:
Tag(s):