vrijdag, 30. juni 2006 - 16:02

Opleiding tandartsen verzwaard

Den Haag

De universitaire tandartsenopleiding zal vanaf 1 september 2007 zes in plaats van 5 jaar beslaan. De studie bestaat dan uit een driejarige bachelor en een driejarige master. Door de verlenging van de master van twee naar drie jaar kan een tandarts zich meer verdiepen in de gecompliceerde aspecten van het vak. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven van onderwijs.

Tegelijkertijd wordt de instroom van de tandartsopleiding met twintig procent verlaagd. Dit gebeurt in twee stappen, tien procent in 2007 en tien procent in 2008. Nu beginnen jaarlijks 300 studenten aan deze studie, in 2008 zullen dat er 240 zijn. De Commissie Innovatie Mondzorg, ingesteld door voormalig staatssecretaris Rutte mede namens minister Hoogervorst, heeft onder voorzitterschap van de heer Linschoten advies uitgebracht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het advies richt zich op de gewenste taakherschikking binnen de tandheelkundige zorg en op de gevolgen daarvan voor de bijbehorende opleidingen. De mondhygiënisten zullen zich vooral bezighouden met de eenvoudiger behandelingen. Tandartsen kunnen zich dan steeds meer richten op de ingewikkelde gevallen.

Daarom is het van belang dat de tandartsenopleiding verder verdiept wordt. De toename van het aantal mondhygiënisten zorgt er tevens voor dat de instroom van het aantal studenten in de universitaire tandartsenopleiding verlaagd kan worden.

De commissie heeft eveneens voorgesteld om nog meer in teams van mondhygiënisten en tandartsen te werken. Met een goed opgeleide mondhygiënist die de lichtere taken in de mondzorg kan uitoefenen, en een zwaarder opgeleide tandarts die de complexere gevallen voor zijn rekening kan nemen, wordt een beter evenwicht tussen beide beroepen bereikt.

De HBO-opleiding voor mondhygiënisten is enkele jaren geleden al vernieuwd en verlengd tot vier jaar, waarbij de capaciteit tegelijkertijd is verhoogd
Provincie:
Tag(s):