maandag, 25. september 2006 - 17:04

Opnieuw blauwtong vastgesteld

Liessel

Op een rundveebedrijf in Liessel is het Bluetongue virus vastgesteld. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt daarom een nieuw 20-kilometergebied in. Dit nieuwe gebied overlapt hiermee de reeds bestaande 20-kilometergebieden in Noord-Brabant en Zuid-Limburg, waardoor er één 20-kilometergebied in het zuiden van Nederland is ontstaan.

De belangrijkste maatregelen die in het 20-kilometergebied gelden zijn:

- Herkauwers moeten vanaf één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsopgang in de stal worden gehouden. Alleen veehouders die geen geschikte stalruimte voor het vee beschikbaar hebben worden van deze verplichting uitgezonderd.

- De stallen en de omgeving van herkauwers moeten worden behandeld met insectenwerende middelen om de ziekteverspreidende insecten te weren.

- Vervoer van herkauwers naar buiten het 20-kilometergebied is verboden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals het vervoer van slachtdieren en nuchtere kalveren.

- Herkauwers mogen binnen het 20-kilometergebied vrij worden verplaatst. Voorwaarde daarbij is, dat het niet gaat om herkauwers waar een besmetting met Bluetongue is geconstateerd.

In totaal zijn er nu 68 besmettingen.
Provincie:
Tag(s):