donderdag, 14. december 2006 - 15:38

Opnieuw ondernemers-vriendelijkste gemeente

Leek

MKB-Noord (midden- en kleinbedrijf) heeft in samenwerking met HanzeConnect, Rabobank en Kamer van Koophandel voor de tweede keer de verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van Noord Nederland georganiseerd. Evenals in 2004 is de gemeente Leek hierbij als beste van de Provincie Groningen verkozen. De noordelijke winnnaar was wederom de gemeente Skarsterlan. Op de noordelijke ranglijst is Leek nu gestegen van de vijfde naar de tweede plaats.

De bekendmaking en prijsuitreiking van de MKB-vriendelijkste gemeente vond op 13 december plaats bij de Noordelijke Dagblad Combinatie / Hazewinkel pers te Groningen. De ranglijst komt tot stand door onderzoek van HanzeConnect en MKB-Noord. HanzeConnect heeft hiervoor ruim 1700 bedrijven ondervraagd, waarbij onder meer de tevredenheid over de eigen gemeente is gemeten. Daarnaast is gekeken naar het imago van de gemeente, beleid en communicatie met betrekking tot het MKB en de hoogte van de lasten voor het bedrijfsleven. De gemeente Leek scoort zowel goed bij het eigen bedrijfsleven (tevredenheid) als bij ondernemers van buiten de gemeente (imago). Ook wat betreft de locale lastendruk scoort Leek goed, dat wil zeggen de lasten voor het MKB zijn relatief laag. Verbetering is nog mogelijk op het onderdeel beleid. Hier werd geen maximale score behaald omdat de investeringen in het centrum nog achterwege blijven. Wel zijn er plannen voor diverse locaties waar de gemeente de komende jaren uitvoering aan wil geven.
Provincie:
Tag(s):