maandag, 3. juli 2006 - 9:39

Opnieuw stookverbod in de regio

Zeist

De aanhoudende droogte van de afgelopen periode heeft de Commandant van Dienst van de Regionale Brandweer Utrechts Land doen besluiten, de ontheffingen voor het stookverbod in de natuurgebieden in de regio in te trekken. Deze beslissing is genomen op basis van meetgegevens en geldt voor onbepaalde tijd.

De gemeenten met een natuurbrandrisico in deze regio zijn: Amersfoort, Baarn, de Bilt, Doorn, Leusden, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, en Zeist.

Het Algemeen Bestuur van de Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL) heeft afgesproken dat het afkondigen en opheffen van rook- en stookverboden in gemeentes met een verhoogd natuurbrandrisico in de Regio Utrechts Land gecoördineerd wordt door de BRUL.

Dit wordt gedaan, omdat deze natuurgebieden integraal door de genoemde gemeentes heen lopen.
Provincie:
Tag(s):