vrijdag, 1. december 2006 - 11:59

Opnieuw toename huurwoningen in Fryslân

Friesland

Uit de laatste cijfers van de provincie en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in Fryslân het aantal opgeleverde woningen hoger is dan in de voorgaande jaren.

Opvallend daarbij is dat het aandeel huurwoningen steeds groter wordt. In de periode januari tot en met september 2006 zijn 1384 nieuwbouwwoningen gebouwd, waarvan 23% in het huursegment. In dezelfde periode in 2005 werden 1261 huizen gebouwd, waarvan 22% huurwoningen. Het aandeel huurwoningen in Friese nieuwbouw (23%) ligt aanzienlijk hoger dan in de buurprovincies. In Groningen en Drenthe is in dezelfde periode van dit jaar respectievelijk 18% en 17% gebouwd in de huursector.

In 2006 is tot nu toe 26% van de nieuwbouw door woningcorporaties gebouwd. Dat percentage is gelijk aan vorig jaar. De corporaties zetten hun inhaalslag voort. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Ik ben blij dat woningcorporaties een steviger positie krijgen en dat het aandeel betaalbare woningen blijft stijgen.’
Opvallend is ook de stijging van het aantal appartementen dat wordt gebouwd. Ruim 17% van de nieuwbouw bestaat uit appartementen. In 2005 was dit nog 6,5%.

Binnen het Noorden doet met name de Stadsregio Leeuwarden het goed. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn hier 560 woningen gereed gekomen, een aandeel van 40% in de Friese groei. In 2005 zorgde de Stadsregio voor een toename van 33% en in 2004 van 23%. De woningbouwproductie in Leeuwarden ligt tot en met september van dit jaar al op 466 woningen. In 2005 stond dit aantal pas aan het einde van het jaar op de teller.
Provincie:
Tag(s):