vrijdag, 11. augustus 2006 - 10:32

Opnieuw zwemwaarschuwing De Rietplas

Houten

Bij de officiële zwemgelegenheid De Rietplas te Houten zijn opnieuw drijflagen van cyanobacteriën (blauwalgen) aangetroffen. Ook in de rest van de Rietplas zijn zeer grote drijflagen waargenomen. De watertemperatuur is nog hoog en de condities zijn nog goed voor de groei van de cyanobacteriën. Drijflagen zijn te herkennen aan een blauwgroene kleur. De provincie Utrecht adviseert met klem om niet te gaan zwemmen in De Rietplas.

Vergiftigingen door cyanobacteriën komen via de mond tot stand. Ook kan bijvoorbeeld huidirritatie optreden. Ernstige vergiftigingen doen zich bij volwassenen zelden voor. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij eerder water binnenkrijgen en sneller ziek worden door vergiftigingen. In drijflagen kunnen door afbraak en rotting van algen hoge concentraties giftige stoffen gevormd worden, die schadelijk zijn voor mens en dier. Zwem daarom nooit in drijflagen!
Zodra de drijflagen verdwenen zijn en uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is, wordt de waarschuwing weer opgeheven. Als de situatie verslechtert, wordt de waarschuwing omgezet in een zwemverbod.
Provincie:
Tag(s):