vrijdag, 19. mei 2006 - 9:19

Oproep bisschop na watersnood Suriname

Roermond

Bisschop Frans Wiertz van Roermond roept Limburgers op om in de komende weken een financiële bijdrage te geven ten behoeve van de slachtoffers van de recente overstromingen in Suriname. Hij heeft daartoe deze week een brief geschreven aan de parochiebestuurders. Daarmee gaat hij in op een verzoek van bisschop W. de Bekker van Paramaribo die het Missiebureau van het bisdom om hulp heeft gevraagd.

De bisschop vraagt om in de komende weken in de parochies een collecte te houden of andere financiële acties op te zetten. Ook roept hij op om plaatselijke groeperingen of scholen te enthousiasmeren om samen een inzamelingsactie voor Suriname op te zetten.

Limburgers kunnen hun bijdrage leveren via de parochie of ook rechtstreeks, door geld te storten op rekening 10.45.000 van het Missiebureau Roermond onder vermelding van 'hulpactie Suriname'. De opbrengst wordt rechtstreeks overgemaakt naar projecten van het Surinaamse bisdom Paramaribo.
Provincie:
Tag(s):