vrijdag, 16. juni 2006 - 9:10

Opruimen van munitieresten Slag om Arnhem

Oosterbeek

In de week van 19 juni begint een gespecialiseerd bedrijf met het opruimen van munitieresten en explosieven in en rond de Dunobeek, de beek langs de Fonteinallee, de Oorsprongbeek, de Spreng op de Hemelse Berg en de Gielenbeek in Oosterbeek.

In de omgeving van de beken ligt een grote hoeveelheid munitieresten, metaalscherven en niet ontplofte munitie. Deze zijn nog afkomstig van de operatie Market Garden. Dit was de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het Waterschap Vallei & Eem wil de beken in hun oorspronkelijke staat herstellen en laat, voorafgaande aan deze werkzaamheden de munitie opruimen.

Het opruimen van de munitie duurt naar verwachting 5 tot 6 weken. Daarna start het Waterschap met de werkzaamheden aan de beken.

T&A Survey uit Amsterdam voert in opdracht van het Waterschap deze ruimingswerkzaamheden uit. Het bedrijf heeft veel ervaring in het opruimen van explosieven en werkt onder toezicht van de gemeente Renkum. Het opruimen van de oude munitie levert geen gevaar op voor omwonenden en wandelaars.
De werkplek wordt doort T&A Survey over een gebied van 50 meter afgezet met linten. Wandelpaden kunnen daardoor tijdelijk zijn afgesloten. Waar nodig neemt het bedrijf contact op met bewoners van aanliggende woningen.

Tijdens de werkzaamheden worden de Fonteinallee en de Hoofdlaan voor korte tijd afgesloten voor het verkeer. De gemeente maakt dit zo veel mogelijk bekend via de gemeentepagina en via informatie borden ter plaatse.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Renkum 2005 is het verboden om in de gemeente Renkum te zoeken naar explosieven. De gemeente wil iedereen in verband met de veiligheid op deze verordening wijzen. T&A Survey heeft voor zijn werkzaamheden een ontheffing gekregen voor deze verordening.

De werkzaamheden om de beken straks weer in hun oorspronkelijke staat te herstellen, starten nadat de oude munitie is opgeruimd. Het waterschap maakt de beken en vijvers schoon en probeert zoveel mogelijk cultuurhistorische elementen te behouden en in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Als alle herstelwerkzaamheden klaar zijn, krijgt de bezoeker een goed beeld, hoe de beken er aan het einde van de 19e eeuw er hebben uitgezien. De herstelwerkzaamheden zullen naar verwachting tot in mei 2007 duren.
Provincie:
Tag(s):