dinsdag, 21. maart 2006 - 11:21

Opsporing bijstandsfraude met kentekengegevens

Gelderse en Flevolandse gemeenten zijn op zoek naar bijstandsfraudeurs. De afgelopen maanden hebben 59 gemeenten hun bijstandsgegevens vergeleken met die van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Zo is gecontroleerd of het bezit van een auto of ander voertuig is verzwegen. Boven een bepaald bedrag geldt een voertuig als vermogen.

Bijna honderd mensen zagen tot nu toe hun uitkering verminderd of beëindigd. 116 kregen een sanctie of waarschuwing.

De koppeling van gegevens is een initiatief van het Regionaal Platform Fraudebestrijding voor Gelderland en Flevoland, dat onder voorzitterschap staat van de Nijmeegse wethouder Lenie Scholten.

In het RDW-project zijn voor de deelnemende Gelderse en Flevolandse gemeenten gegevens van cliënten in de bijstand en kentekengegevens vergeleken. Daarbij is vooral gekeken naar dure en jonge voertuigen en naar het bezit van voertuigen die kunnen wijzen op inkomsten of handels-activiteiten.

De gemeenten hebben hun eigen signalen nader onderzocht. Tot nu toe heeft het onderzoek geleid tot beëindiging van 37 bijstandsuitkeringen en aanpassing van de rechten van 59 cliënten. In 116 gevallen is verder een sanctie opgelegd of een waarschuwing gegeven. Ruim € 350.000 is teruggevorderd wegens ten onrechte verstrekte bijstand. Een aantal zaken wordt nog onderzocht.

Verschillende gemeenten hebben door het koppelingsproject hun werkprocessen aangepast en de ervaringen van het project worden meegenomen in toekomstige projecten.

De RDW-koppeling is eerder uitgevoerd door de Regionale Platforms in Groningen en Overijssel, en is inmiddels ook in andere regio’s tot stand gebracht. Binnenkort kunnen uitvoerders van de sociale verzekeringswetten standaard de gegevens gaan vergelijken.

Het Regionaal Platform Fraudebestrijding voor Gelderland en Flevoland heeft, als onderdeel van een landelijke interventie-structuur, tot taak (boven)regionale samenwerking te stimuleren bij de bestrijding van fraude op sociaal en fiscaal terrein en illegale arbeid. Zowel tussen gemeenten onderling als tussen gemeenten en landelijke ketenpartners.

Dit zijn onder andere de Arbeidsinspectie (AI), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belastingsdienst, Openbaar Ministerie (OM) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV). Landelijk bestaan er negen regionale platforms.
Provincie:
Tag(s):