donderdag, 26. januari 2006 - 10:26

Opsporingsinformatie op tv-schermen succesvol

Groningen

Een proef met opsporingsinformatie op tv-schermen is na een pilot van vijf maanden in het Groningse politiekorps buitengewoon succesvol gebleken. Met het systeem wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week opsporingsinformatie via tv-schermen op de werkplekken aan politiemedewerkers getoond. Deze informatie wordt op een actieve manier naar Groningse politieagenten, die op straat het werk doen, gebracht. De tv-schermen zijn op ‘strategische’ plekken geplaatst, zodat politiemedewerkers de gepresenteerde informatie continu onder ogen krijgen.

Strategische plaatsen zijn bijvoorbeeld de agentenwacht, de pantry of een werkruimte. Zij kunnen op deze manier de aangeboden onderwerpen op opsporingsgebied bijna niet missen. Dit omdat de kracht van het systeem in de herhaling zit.

De opsporingsinformatie via tv-schermen kan bijzonder divers zijn. Zo kunnen politiemedewerkers worden gewezen op verdachten die moeten worden aangehouden, op personen die vermist zijn of op mogelijke terreurverdachten in de provincie. De applicatie is uitermate geschikt tijdens terreurdreigingen. Dit omdat op een snelle eenvoudige wijze alle politiemedewerkers op straat vitale informatie over personen en plaatsen kunnen krijgen.

Tijdens de pilot werden zeven verdachten aangehouden dankzij deze innovatie. Zo werd eind mei een 27-jarige man uit Rotterdam aangehouden op een woonboot aan het Schuitendiep. Politieagenten kwamen op de boot in verband met een melding van drugsoverlast. Naast twee bekende drugsgebruikers troffen de dienders de Rotterdammer aan. Zij herkenden de man van een foto die op het tv-scherm in de pantry van hun politiebureau stond afgebeeld. Hij moest worden aangehouden voor een drugszaak in Assen.

Uit de evaluatie is gebleken dat het systeem een bijdrage levert aan meer veiligheid op straat. Het ‘blauw’ op straat gaf de applicatie een 7,2 als rapportcijfer. Maar liefst 85 procent had grote waardering voor de proef. Ten slotte gaven de politiemedewerkers aan dat zij deze opsporingsinformatie een belangrijke positie toedichten binnen de huidige informatie- en communicatiekanalen. De pilot heeft zich in eerste instantie beperkt tot district Groningen/Haren, bestaande uit vijf basiseenheden en de units Districtsrecherche- en ondersteuning. De tv-schermen zullen in februari in het hele korps worden ingevoerd.

De opsporingsinformatie is tot nu toe alleen op tv-schermen getoond. In de toekomst kan deze informatie ook via pop-up berichten, de zakcomputer van de buurt- en jeugdagenten en e-mail worden verspreid. Politiemedewerkers moeten aan de ene kant zelf informatie halen. Aan de andere kant kan ook informatie worden ‘gepusht’. Dezelfde opsporingsinformatie zal straks via meerdere kanalen aangeboden. Hierdoor wordt de informatiepositie van de diender op straat aanzienlijk verbeterd. Niet alleen de veiligheid van de politieagenten, maar ook de veiligheid van de burger wordt daardoor vergroot.

Het Groningse politiekorps onderzoekt als eerste de effecten van deze manier van verspreiding van opsporingsberichten. Ook laat Regiopolitie Groningen zien dat zij voorloper is bij de ontwikkeling van innovaties op automatiseringsgebied binnen politie Nederland. Inmiddels hebben diverse andere korpsen belangstelling getoond voor de applicatie. Regiopolitie Groningen zoekt de samenwerking met andere korpsen. Ook wil zij haar informatie en kennis delen.
Provincie:
Tag(s):