woensdag, 25. oktober 2006 - 13:49

Opvang dak- en thuislozen vaker geweigerd door gemeenten

Rotterdam

De Federatie Opvang en de cliëntraad van het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam bieden aanstaande donderdag 26 oktober aan de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een petitie aan. In deze petitie vragen zij met spoed maatregelen om te voorkomen dat mensen door gemeenten geweigerd worden. De zogeheten landelijke toegankelijkheid waarbij gewaarborgd is dat cliënten uit de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang worden opgevangen staat onder grote druk. Gemeenten kiezen voor een dogmatisch beleid van eigen daklozen eerst.

De Federatie Opvang heeft sterke aanwijzingen dat gemeenten alleen nog maar voor hun eigen burgers willen zorgen en niet langer opvang willen bieden aan mensen, die om verschillende redenen, toevlucht zoeken in een andere stad. De huidige Welzijnswet verplicht gemeenten om daklozen tot de opvang toe te laten, ook al komen zij uit een andere plaats. Deze Welzijnswet wordt nu al niet door alle gemeenten nageleefd.

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de landelijke toegankelijkheid uitgekleed. Vanaf 1 januari 2007 aanstaande zijn gemeenten bij wet gelegitimeerd om een harder beleid te voeren en zo mensen ronduit van het kastje naar de muur te sturen.

Directeur Ineke Smidt van de Federatie Opvang zegt dat een zorgvuldige overheid nooit onverschillig mag staan tegenover een cliënt die om hulp vraagt en nergens terecht kan.

Het geen hulp bieden aan cliënten geeft reden tot grote zorg voor de gezondheid van de cliënt en mogelijk zorg voor de leefbaarheid van de omgeving.
Provincie:
Tag(s):