dinsdag, 31. januari 2006 - 21:36

Oriënterend onderzoek in Deventer moordzaak

Deventer

Op verzoek van het College van procureurs-generaal is vorige week een oriënterend vooronderzoek gestart naar de gang van zaken rondom de Deventer moordzaak. Aanleiding voor het onderzoek is informatie die bij het College aangedragen is door met name Maurice de Hond.

Doel van het vooronderzoek is om na te gaan of uit de aan het Openbaar Ministerie overgelegde stukken blijkt dat er sprake is van relevante feiten en/of omstandigheden in het opsporingsonderzoek die, als ze aan het Openbaar Ministerie en de rechter bekend waren geweest, mogelijk tot een ander oordeel hadden geleid. Het vooronderzoek zal zeker enige weken in beslag nemen.

De Deventer moordzaak is een van de meest geruchtmakende moorden van de afgelopen jaren. Op 25 september 1999 werd een weduwe in Deventer vermoord in haar woning aangetroffen.

De boekhouder van de rijke weduwe, de toen 44- jarige Ernest L. was al snel verdacht. Hij zou het als executeur testamentair op haar vermogen van bijna vier miljoen gulden hebben voorzien. L. is in 2004 na een herziening en verwijzing door de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.
Provincie:
Tag(s):