woensdag, 18. januari 2006 - 13:39

Ouders voorstander van mediaopvoeding op scholen

Amstelveen

Merendeel ouders voorstander van mediaopvoeding als schoolvak. Televisiekijken, internetten en gamen levert in sommige gezinnen heel wat strijd op tussen ouders en kinderen. Het onderzoeksbureau MarketResponse vroeg ouders naar hun visie op mediaopvoeding en naarde vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk.

Hiertoe werd een representatieve groep van ruim 500 ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar ondervraagd. Uit het onderzoek, waarbij 503 ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar meededen, blijkt dat een ruime meerderheid van de ouders mediaopvoeding nodig vindt om kinderen te beschermen tegen ongewenste invloeden. Zij zien hierin een rol voor zichzelf, maar zeker ook voor de school: maar liefst twee derde ondersteunt het idee om kinderen op school te leren omgaan met media en reclame.

In de praktijk hanteert een meerderheid regels ten aanzien van mediagebruik; dit geldtvooral voor televisiekijken, internetten en bioscoopbezoek en in iets mindere mate voorgaming en het kijken van dvd of video. Beperkingen aan de tijdsduur en het voorafselecteren op inhoud zijn de meest populaire maatregelen. Ruim acht op de tien ouders vinden opvoeden in mediagebruik nodig om kinderen tebeschermen tegen ongewenste invloeden. Slechts 13% is voorstander van laissez-faire:volgens deze groep leren kinderen zelf wel wat goed en niet goed voor ze is.

Negenenzestig procent is van mening dat ouders wel degelijk invloed (kunnen) hebben op hetmediagebruik van hun kinderen. Een op de vijf ouders vindt het instellen vanregels/beperkingen niet effectief: dan kijken ze het wel ergens anders. In het onderzoek van Market Response komt verder naar voren dat 65% van de ouders het idee ondersteunt voor een schoolvak waarin kinderen leren omgaan met media en reclame. Slechts 11% is hier op tegen. Bijna twee derde van de ouders hanteert regels of heeft maatregelen genomen om het televisiekijken, internetten en bioscoopbezoek van hun kind(eren) te beïnvloeden.

Bij gaming (exclusief gaming via internet) en het kijken van dvd of video is dit ruim de helft. Vooral voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar worden regels gehanteerd, voor 13-tot 15 jarigen is dit veel minder vaak het geval. De meest toegepaste maatregelen zijn: het stellen van beperkingen aan de tijdsduur en het selecteren op inhoud. Dit laatste gebeurt op diverse manieren, zoals: zelf bepalen watgeschikt is, bepaalde programmas/sites (geweld, sex) verbieden en de Kijkwijzerclassificatie toepassen.
Categorie:
Tag(s):