donderdag, 30. november 2006 - 10:01

OV-politie wordt VOV

Amsterdam

Amsterdam is van plan om het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), voorheen ‘OV-politie’ in te gaan zetten op het openbaar vervoer. Burgemeester & Wethouders hebben woensdag met het organisatieontwerp hiervoor ingestemd. Het VOV zal meereizen met de trams, bussen en metro’s en opvallend aanwezig zijn in en rond de stations in Amsterdam.

Amsterdam gaf het team eerst de naam Openbaar Vervoer Politie (OV-politie) maar moest deze naam wijzigen nadat bleek dat 'politie' als merknaam is geregistreerd en dus alleen mag worden gebruikt door Binnenlandse Zaken.

Het team zal toezicht houden en incidenten afhandelen om op deze manier de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten. Het VOV wordt zo spoedig mogelijk na 1 januari opgericht. De streefdatum van 1 januari kan niet meer worden gehaald door de langere tijd die de adviezen van de ondernemingsraden van de betrokken partijen vergden.

De oprichting van het VOV zorgt voor een heldere taakverdeling tussen politie en vervoerders: Toezicht en handhaving van de openbare orde is een taak van het VOV, de vervoerders blijven verantwoordelijk voor onder andere de kaartcontrole en schone en hele stations en vervoermiddelen. De heldere taakverdeling en bijbehorende kleding zorgen ook voor meer herkenbaarheid bij de reizigers.

Er komen uiteindelijk 150 mensen bij het VOV te werken. De dagelijkse coördinatie is in handen van de politie. Het VOV zal op termijn bestaan uit 67 politiemedewerkers en 84 BOA+ers (bijzondere opsporingsambtenaren met speciale bevoegdheden). De BOA+ers gaan van het GVB over naar de dienst Stadstoezicht.

Het besluit over de oprichting van het VOV wordt op 6 december aan de leden van de raadscommissie voorgelegd en op 20 december aan de leden van de gemeenteraad. Met het ROA wordt een convenant opgesteld over de herschikking van middelen. Na anderhalf jaar zal het functioneren van het VOV worden geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):