vrijdag, 17. februari 2006 - 16:45

'Overal stemmen'

Den Haag

Bij toekomstige verkiezingen kunnen stemgerechtigden bij elk willekeurig stembureau in hun gemeente hun stem uitbrengen. Dat kan met behulp van de nieuwe stempas. Tot nu toe moesten mensen die in een ander stemlokaal wilden stemmen, ruim van tevoren een aparte kiezerspas aanvragen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Kieswet. Het kabinet wil zo het stemgemak vergroten.

Tijdens de Europees parlementsverkiezingen van 2004 is al geëxperimenteerd met het stemmen in een willekeurig stembureau. Op basis van de positieve uitkomsten van dit experiment, heeft het kabinet besloten deze mogelijkheid in de Kieswet op te nemen. Het bestaande experiment Stemmen in een willekeurig stembureau is nu nog opgenomen in de tijdelijke Experimentenwet kiezen op afstand.

Op 7 maart 2006 wordt, op basis van deze tijdelijke wet, door 239 gemeenten geëxperimenteerd met de stempas. Zo krijgen in totaal bijna 7,4 van de circa 12 miljoen kiezers de nieuwe stempas deze dagen al automatisch in de brievenbus. In volgende jaren wordt het systeem dan algemeen ingevoerd.
Categorie:
Tag(s):